¿Alguna vegada hi va haver una ETA bona?

¿Alguna vegada hi va haver una ETA bona?

F. Javier Vitoria Cormenzana

¿Alguna vegada hi va haver una ETA bona? Encara que la pregunta no sigui gens senzilla de contestar i tot i el risc de simplificar excessivament la meva resposta que exigiria, sens dubte, moltes més precisions de les que aquí puc fer, la meva resposta és: mai hi va haver una ETA bona, encara que no tots els seus comportaments històrics i accions puntuals mereixin el mateix qualificatiu moral. No obstant això, no sempre vaig pensar així. Què és el que ha canviat?

Per a explicar-me m’ajudaré dels tres primers significats de la paraula «bona», segons el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 1. “Que té bondat en el seu gènere”; 2. “Útil i a propòsit per a alguna cosa”;  3. “Gustosa, desitjable, agradable, divertida”. Aniré del tercer al primer. (more…)