Miguel González MartínEn aquests moments de tanta incertesa i dolor, l’esperança emergeix com una emoció, una virtut, una “idea santa” per conrear, individualment i col·lectivament. Molt i molt de bo hi ha escrit en aquest blog sobre el particular. Només ho portava al record perquè aquests dies de confinament he tingut ocasió de rellegir un llibre que l’editorial La Llave va traduir i publicar ara fa dos anys.

Esperança Activa: Com passar per aquest món sense amagar el cap sota l’ala està escrit per Joanna Macy i Chris Johnstone. Potser és més coneguda la primera, activista per la justícia social i ambiental, filòsofa i experta en budisme. Aquests dies compleix 91 anys. Al costat d’ella, un metge i terapeuta especialitzat en psicologia de la resiliència. Entre tots dos, tracen un itinerari pràctic per enfortir la nostra capacitat de donar, des d’allò més profund de cada persona i grup, una resposta a l’emergència climàtica que viu el nostre món. Podem dir que el llibre se situa a la cruïlla entre l’activisme social i polític, i l’espiritualitat. En la intersecció on canvi social i canvi personal es donen la mà i es reforcen mútuament. Una espiritualitat amb forta empremta del budisme tibetà, tot i que, al meu modest entendre, accessible a tothom i amb ressonàncies molt familiars per a gent d’espiritualitat cristiana.

Si bé, com dic, el llibre està escrit amb l’emergència climàtica a l’horitzó, crec que ens resulta propici en aquesta crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Primer, perquè l’emergència climàtica, a través de les extralimitacions en diversos subsistemes, com l’agroindustrial, es revela com el context adequat per al seu sorgiment i extensió. A més, en segon lloc, aquesta situació de “xoc” que ara vivim, amb mesures d’emergència, de contracció no desitjada, seria segons alguns punts de vista un avançament de situacions similars a la dinàmica de col·lapse ecològic i social que ens depararà aquest segle XXI, que Jorge Riechmann qualifica com “el Segle de la Gran Prova”.

Davant d’això, podem no fer-ne cas i seguir com si res hagués passat (aquesta sensació de voler tornar a la “normalitat”, de per si força anormal). També podem optar pel catastrofisme derrotista, que ens paralitza, ens sumeix en la desesperació i ens posa en mode de supervivència individualista. Finalment hi ha una tercera opció, que és la que abandera el llibre que comentem. Podem desplegar noves respostes humanes i creatives. Podem recrear una societat que posi en el centre la vida i la seva cura. Podem contenir danys en curs i instaurar noves estructures. Podem abraçar transformacions de valors, culturals i de consciència, començant per cada persona i comunitat, sense les quals els canvis d’estructures socials i econòmiques no se sostenen. Podem posar-nos en transició, compartint solidàriament els costos de l’ajust i de el canvi de model.

Per alimentar aquesta tercera opció, els autors ens proposen caminar per l'”espiral de la feina que reconnecta”, un enfocament que ens ajuda a restablir el nostre sentit de connexió amb la xarxa de vida i entre nosaltres, i desenvolupat al llarg de dècades en centenars de tallers. L’espiral presenta quatre fases: venir de la gratitud, honorar el nostre dolor pel món, veure amb ulls nous i posar-se en camí.

Per a cadascuna de les fases, a més de la seva fonamentació, es proposen pràctiques individuals i col·lectives, petits exercicis, meditacions, símbols i ritualitzacions. Així, el llibre té un punt de manual que el fa molt propici per a una lectura i pràctica col·lectiva, o per organitzar tallers. Vegem ara les diverses fases de l’espiral.

Des de la gratitud

El primer pas de l’espiral de treball que ens reconnecta és la gratitud. Sona contraintuitiu que quan vam decidir mirar de cara la realitat, les dades, i aquestes ens retornen una imatge tan ombrívola, comencem pel cultiu de la gratitud. Pot semblar forçat, com si volguéssim negar el que veiem a força d’interposar bons sentiments. No obstant això, encoratjar aquesta sensació de sorpresa i valoració per la vida que és l’agraïment ens enforteix internament, augmenta la nostra resiliència i ens ajuda a mirar cara a cara realitats que generen angoixa. No es tracta de negar el que és dur i dolorós, però sí de situar-ho en una perspectiva més àmplia, com obrint el zoom de la càmera.

La gratitud primera és envers la trama natural que sosté la nostra pròpia vida. En això ens resulta inspiradora la saviesa dels pobles ancestrals, que sabien de la connexió i interdependència íntima que hi ha entre les persones, i entre aquestes i el seu món natural.

Així, podem agrair l’aportació que altres éssers vius fan per sostenir la nostra vida com a espècie humana, des dels microorganismes (com els bacteris, sense els quals no podríem viure), seguint per les plantes, els animals o els ecosistemes que van propiciar la nostra aparició sobre el planeta. I, per descomptat, podem seguir amb totes les persones que ens han cuidat i ens cuiden, i fan la nostra existència viable.

En definitiva, la gratitud promou un sentiment de benestar, construeix confiança i generositat, i ens motiva per actuar a favor del nostre món.

Honrar el nostre dolor pel món

El segon moment de l’espiral és honrar el nostre dolor pel món. Ens passa sovint. Sabem que si mirem o esmentem una realitat dura, ens farà mal. Preferim no fer-ho i dir-nos, “no m’afecta”, “no em toca a mi fer-hi res”, “no vull cridar l’atenció”, “no sé què fer amb això”, “no serveix de res el que pugui fer”, etc. Davant d’això, la proposta que se’ns fa és, en comptes de témer el nostre dolor, aprendre a extreure’n força.

El dolor pel món és normal, saludable i generalitzat. A vegades pequem per voler convertir-lo en quelcom neuròtic, utilitzat per fugir de qüestions personals. No obstant, el dolor pel món, que abasta sentiments com la indignació, l’alarma, l’aflicció, la culpa, la por i la desesperança, és una resposta sana que ens ajuda en la nostra supervivència.

Expressar en grup, deixar sortir aquestes emocions, ajuda a convertir el dolor en energia per al canvi i impedeix que ens hi quedem entrampats. Ens dóna força anar en el mateix sentit de flux, no en contra, del curs de les nostres reaccions més profundes al que succeeix en el nostre món.

Una revelació important és que en experimentar dolor, el món sent a través de nosaltres. “Necessitem escoltar dins de nosaltres els sons de la Terra que plora”, deia Thich Nhat Hanh. Si ens entenem com a completament interconnectats amb altres éssers i amb el planeta, el nostre dolor pel món sorgeix de la nostra “interexistencia” amb tota la vida.

Veure amb ulls nous

La tercera etapa de la feina que reconnecta ens condueix a un canvi de percepció. “Veure amb ulls nous” permet que se’ns reveli una més àmplia xarxa de recursos disponibles. Davant d’una mirada aplanada i limitadora, aquesta nova forma de mirar ens obre a una visió del que és possible. I d’aquesta manera, arribem a comprendre que la nostra capacitat d’influir positivament en el nostre entorn és més gran del que habitualment creiem.

Aquesta “nova mirada” la projectem cap al nostre sentit del jo, per ampliar-lo. Així, passem de concebre’ns com a entitats separades, a veure’ns interconnectats en un conjunt més ampli. Potser hem perdut la perspectiva que som part de l’entramat de vida que és el planeta. Sembla que  haguem oblidat que la nostra salut personal i social no és independent de la salut global de l’esmentat entramat. I no obstant això, la nostra manera de produir, consumir, desplaçar-nos, alimentar-nos, relacionar-nos, etc., ens diu que ens creiem desconnectats d’aquesta xarxa que ens sosté. És el pecat de la “hybris”, l’impuls d’ignorar i transgredir els nostres propis límits, empesos per la set de dominació.

Viure’ns en connexió profunda no vol dir perdre la nostra individualitat, sinó trobar i exercir el nostre paper únic en el si d’una comunitat àmplia. Com assenyalen els autors, “el coratge d’escoltar la nostra consciència i viure la nostra pròpia veritat és essencial per a unir-nos”.

Emergeix així el “jo ecològic”, aquell que entén que no sóc jo el o la que tracta de defensar el planeta, sinó que sóc part del planeta protegint-se a si mateix. Perquè els nostres jos més amplis senten a través de nosaltres: el nostre dolor pel món o el nostre impuls per actuar no són només nostres, sinó que alberguem i donem veu a emocions i impulsos presents en el sistema (una idea similar la trobem en l’enfocament sistèmic de la teràpia familiar). Podem preguntar-nos d’aquesta manera: què està passant a través de mi?

També mirem amb ulls nous la idea de poder. Transcendim així la idea de “poder-sobre” (un poder de dominació), per trobar “el poder-amb”. Un poder relacional, basat en la sinergia. On no cal que cada pas individual tingui un impacte per si sol. Perquè el benefici d’una acció potser no sigui visible en el nivell en què es realitza, sinó que tingui efecte a través d’ones expansives, situades més enllà del que podem percebre des de la nostra posició o des del temps que abasta el nostre pas per aquesta vida .

I això ens connecta amb una nova forma de mirar el temps. Actualment ens dominen el curt termini i l’acceleració contínua. Els beneficis a curt termini se solen imposar als costos a llarg termini, en el que no és sinó exportar problemes cap al futur (als nostres descendents). Pensar en trams de temps curts també limita el nostre sentit del que es pot aconseguir a través de nosaltres. No obstant, podem expandir la nostra idea de temps cap enrere i cap endavant, abastant els nostres ancestres i les generacions futures, per als qui serem els seus avantpassats. Podem sentir el flux i l’empenta de la vida que ens arriba des dels nostres ancestres i situar-nos com a servidors d’aquesta vida, com a transmissors cap als que ens succeeixen.

La connexió amb els avantpassats i amb les generacions futures eleva la nostra mirada, situant-nos en una trama més àmplia i precisa. Més d’acord també amb els ritmes i temps ecològics. Aprenem així a rehabitar el temps i a comprendre els nostres avantpassats com a aliats nostres, i a nosaltres com a aliats de les generacions futures

Posar-nos en camí

Arribem així a l’última etapa de l’espiral de la feina que reconnecta. Al seu torn, és la porta per entrar de nou en el cicle. Fixem-nos en la imatge d’una espiral. Hi anem passant pels mateixos llocs, tot i que cada vegada aprofundint una mica més. Afegint fondària. I experimentant els passos de manera diferent.

En aquest pas, ens posem en camí. I per això el primer és dotar-nos d’una visió inspiradora i compartida, que ens doni direcció. Cap a on volem anar? Un obstacle que apareix moltes vegades és que la nostra imaginació està empresonada i un pragmatisme de curta volada bloqueja els nostres somnis. Allò que Paulo Freire va denominar “inèdits viables”. Per això primer deixem que allò inèdit flueixi, per després posar-hi rodes de viabilitat. La imaginació i les visualitzacions són eines poderoses per forjar una visió. Podem fer espai a la imaginació visualitzant imatges del futur que esperem. O mirant retrospectivament des del futur somiat. A partir d’aquí, generem passos pràctics en els quals ens podem involucrar.

En aquest camí trobarem veus no només externes, sinó també internes que intentin tirar per terra la nostra visió per irrealitzable. Està bé escoltar-les i discernir el que tenen de boicotejadores i el que hi ha d’advertències sàvies per les dificultats que ens assenyalen. Moltes vegades seran el que Joseph Campbell anomena “guardians del llindar”: tot allò que bloqueja el nostre avanç en el camí. Persistint una mica, els guardians solen cedir.

Un altre element fonamental per posar-se en marxa és construir suport al nostre voltant. Tot aquest procés té una part d’aventura individual, però allò decisiu és crear comunitat de suport. Entre altres coses, perquè és en aquest espai on podem renovar l’entusiasme i no defallir. El grup, vivint i celebrant, actuant i cuidant-se, permet que gaudim del viatge, tot i les frustracions que certament han d’arribar.

I aquesta del gaudi és una pista molt important. Per no cremar-nos i abandonar, és clau seguir la brúixola interior de la nostra alegria profunda. És a dir, trobar allò que ens mou a actuar des del goig interior. Allò que jeu a la cruïlla on “es troben la nostra profunda alegria i la profunda necessitat del món”.

Finalment ens queda conrear el poder de la intenció. Enmig de la incertesa, acceptant el “no saber”, aportem la nostra intenció, que està basada en la compassió cap a tots els éssers. Això és una cosa preciosa que hem d’atresorar i protegir. Podem concebre-ho com una flama en els nostres cors i ments que ens guia i brilla a través de les nostres accions.

I fins aquí ens ha portat l’espiral de la feina que reconnecta. Fins a adonar-nos que cadascú de nosaltres té alguna cosa significativa per oferir, una aportació per fer, en aquesta situació que tenim com a humanitat. “En acceptar el repte d’exercir el nostre millor paper, vam descobrir una cosa preciosa que enriqueix les nostres vides alhora que contribueix a la curació del nostre món”. Què és això teu únic que pots i vols oferir?

Imatge de Free-PhotosPixabay 

T'AGRADA EL QUE HAS LLEGIT?
Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu suport.
Amb només 1,5 € al mes fas possible aquest espai.
Article anteriorLa senyora voluntària del silenci
Article següentPromover, remover y facilitar

DEIXA UN COMENTARI

Introdueix el teu comentari.
Please enter your name here