Cristina ManzanedoUn any més, el Defensor del Poble acaba de publicar la seva Memòria anual 2017. Recordem que aquesta institució es recull a la Constitució, que li atribueix les funcions d’analitzar i supervisar l’actuació de les administracions públiques.

El Defensor del Poble fa la seva funció, majoritàriament, a partir de les queixes dels ciutadans que expressen la seva discrepància -i fins i tot el seu desànim- per l’actitud de les administracions públiques. En matèria d’estrangeria, l’informe d’aquest any assenyala tres deficiències que el Defensor estima que han de ser ateses urgentment:

1. Les més de 400.000 sol·licituds de nacionalitat espanyola per residència que es troben pendents de resoldre a la Dirección General de los Registros i del Notariado, dependent del Ministerio de Justicia.

2. Les 34.000 sol·licituds de protecció internacional pendents de resoldre a l’Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Política Interior, dependent del Ministerio del Interior.

3. Les més de 29.000 persones que han estat interceptades intentant accedir de manera irregular a Espanya l’any passat. La gestió d’aquesta qüestió correspon a la Dirección General de la Policía, dependent de la Secretaría de Estado de Seguridad. L’acollida humanitària de les persones en situació irregular que, per motius diversos, no poden ser repatriades, així com la gestió de l’acolliment dels sol·licitants de protecció internacional, correspon a la Secretaría General de Inmigración i Emigración, dependent del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social. El Defensor reclama millores en el sistema de primera acollida i sol·licita infraestructures adequades, juntament amb personal i recursos suficients, per atendre de manera eficaç les reiterades arribades de persones.

Tot i que les dades recullen situacions diferents, el Defensor del Poble estima que totes elles mostren les carències estructurals en la gestió dels procediments que afecten un important nombre de ciutadans estrangers que, per motius molt diferents, es troben al nostre país.

El Defensor del Poble es queixa amargament de l’absència d’una política migratòria a Espanya, que contempli el fenomen de les migracions en la seva totalitat i articuli els diferents organismes de les administracions públiques amb competències en la matèria. En comptes d’això, assistim a una realitat gestionada “a trossos” des de diversos ministeris, comunitats autònomes i ajuntaments, sense harmonització entre ells, i a vegades enfrontats entre si. Els que hi surten perdent, i molt, són persones molt vulnerables.

L’any 2006 es va crear l’Agencia Estatal de Inmigración i Emigración, per al desenvolupament i execució de les competències estatals en matèria d’immigració, així com per a la assistència i suport als emigrants espanyols a l’estranger. L’Agencia mai va arribar a posar-se en marxa i va ser formalment suprimida el 2015. No obstant això, el Defensor del Poble estima que és urgent i necessari tornar a presentar aquesta proposta per buscar un model de gestió integrada entre els diversos organismes implicats, tant de l’Administració General de l’Estat com de les diverses comunitats autònomes i dels ajuntaments, en funció de les seves competències. El Defensor considera, a més, que el finançament de l’Agencia requeriria la creació d’un fons pressupostari de dotació mixta (Estat-comunitats autònomes) perquè l’Agencia pogués atendre el compliment de les seves funcions i, especialment, el reforçament financer de les comunitats on es registri més presència de persones estrangeres.

Juntament a aquestes realitats, que representen les situacions d’una més gran vulnerabilitat i sofriment, ampliem el focus de les migracions per adonar-nos que som un país on resideixen més de cinc milions de persones estrangeres, de les quals més de tres milions són ciutadans comunitaris (ciutadans de la Unió Europea o familiars) i dos milions són nacionals de països tercers. Els principals col·lectius d’estrangers residents a Espanya són el romanès, el marroquí, el britànic, l’italià i el xinès.

La majoria de les persones estrangeres no comunitàries tenen targeta de residència de llarga durada (85%), fet que significa que fa més de cinc anys que resideixen legalment a Espanya. I gairebé un milió de persones estrangeres han adquirit la nacionalitat espanyola en aquests últims vuit anys (2009-2016). D’altra banda, el nombre de persones amb nacionalitat espanyola que resideixen a l’estranger arriba als 2.400.000. Més del 62% dels espanyols que resideixen a l’exterior viuen a Amèrica i el 34% a Europa.

Aquests nombres reflecteixen la societat dinàmica i diversa que ja som, de gent que ve i gent que va. I ajuda, potser, a millorar la informació que tenim sobre els processos migratoris que s’estan desenvolupant al nostre país i a trencar la imatge d'”invasió” que a vegades es fa servir en alguns mitjans de comunicació i en els nostres propis imaginaris.

migraciones

Imatge extreta de: Pixabay

T'AGRADA EL QUE HAS LLEGIT?
Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu suport.
Amb només 1,5 € al mes fas possible aquest espai.
Article anteriorHonduras: un país fracturado por la crisis política y social
Article següentVersos entre Muerte y Vida

DEIXA UN COMENTARI

Introdueix el teu comentari.
Please enter your name here