Crisi prolongada, solidaritat reforçada [2]: Una política d’integració i immigració per a superar fronteres

CiJ. Aquests darrers anys s’ha incrementat la immigració de diverses persones cap a Espanya, la majoria procedents de països menys desenvolupats. La seva participació en la vida econòmica i social del nostre país, d’una manera estable, suposa considerar la immigració ja no com un fenomen conjuntural, sinó com una característica estructural de la nostra societat, que s’ha transformat de forma ràpida i permanent.

Aquest fet comporta desafiaments importants, associats tant a la integració dels immigrants en la societat espanyola com a la integració d’aquesta, formada ara per una ciutadania diversa en la seva procedència i cultura. Cal indicar que, malgrat la rapidesa i intensitat en l’arribada d’immigrants, la societat espanyola ha donat, en general, mostres de maduresa. Hi ha nombrosos aspectes positius a destacar en la incorporació d’immigrants a l’ocupació i a la vida educativa, social i cultural del nostre país. De tota manera, el pas del temps, juntament amb certs fets i discursos, una nova etapa en el cicle migratori i la crisi, comporta un risc elevat de marxa enrere en el procés d’integració i de fer passes en el mateix camí que ha dut a situacions extremes en altres països europeus.

I és que la migració suposa l’existència de fronteres, tant exteriors com interiors. Fronteres que s’endureixen amb discursos que les legitimen, amb lleis, normes i polítiques que les consagren i amb pràctiques administratives que les cristal·litzen. Són fronteres que compleixen la seva funció: separar en comptes d’apropar i integrar.

La situació actual de crisi econòmica accentua el risc d’aixecar murs i endurir fronteres activant la por del que és diferent que competeix per un lloc de treball, ara escàs, i per uns recursos públics sotmesos a restriccions. D’aquesta forma s’emfatitza el vessant utilitarista associat a la migració: éssers humans que serveixen segons les circumstàncies, sense tenir en compte la seva aportació a la societat i a l’economia, així com els seus drets com a ciutadans.

Som molt conscients de la difícil situació que pateixen moltes famílies al nostre país, però també sabem que els immigrants constitueixen un dels grups de població més exposats als embats de la crisi, a causa de la seva situació laboral, vulnerabilitat i exposició a la marginació i exclusió.

Ens aproximem a la immigració des de la perspectiva dels drets de tot ésser humà, consagrats en declaracions universals subscrites per l’Estat espanyol i des de la fraternitat que ens fa germans de qualsevol persona, en especial de les que estan en una situació de vulnerabilitat.

Reconeixement i posada en pràctica de la igualtat, els drets i els valors que la  nostra Constitució, i els tractats internacionals subscrits per Espanya, proclamen en matèria de drets i llibertats dels estrangers. Tant a l’interior del nostre país com en les seves fronteres exteriors, en el marc de la Unió Europea, cal tractar tot ésser humà amb la dignitat que mereix respectant els seus drets i assegurant la igualtat de qualsevol persona davant la llei, incloent-hi aquelles que es troben sota règims jurídics diferents i que no han de tenir limitats uns drets fonamentals que sí són respectats per a la resta de la ciutadania.

Necessitat d’assegurar d’una manera real i efectiva la cobertura social. Cal garantir a tota persona immigrant o sol·licitant d’asil, independentment de la seva situació  administrativa, l’accés als serveis socials bàsics, especialment a la salut i a l’educació, evitant situacions d’exclusió social i de “destitució” de drets econòmics i socials.

Promoure la integració ciutadana. Cal promoure activament la integració, fixant les responsabilitats de cada actor per a assolir una convivència positiva i respectuosa amb la diversitat d’identitats i cultures i amb la Llei. Per a això cal tenir en compte les situacions de vulnerabilitat de molts immigrants privats de recursos i de xarxes de solidaritat properes, així com apostar per polítiques i programes específics de suport a la integració i a la participació social i política, dotats de recursos suficients.

Comprometre’s a fer un discurs responsable per a evitar la xenofòbia i el racisme. Els partits polítics i els seus candidats electorals han d’actuar amb veracitat, responsabilitat i humanitat durant la campanya electoral. Això suposa, més enllà de les propostes que cada partit defensi, no utilitzar la immigració com a arma llancívola. Una campanya electoral pot ser, també, una bona oportunitat per a superar fronteres, desmuntant tòpics, trencant imaginaris falsos i defensant una societat integrada i integradora.

[Extret del document de propostes “Crisi prolongada, solidaritat reforçada” elaborat per l’Apostolat Social de la Companyia de Jesús de cara a la propera legislatura. Pots ampliar la informació i llegir les propostes en el document aquí.]

Crisi prolongada, solidaritat reforçada [1]

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.