Església, pobresa i eleccions generals

Veus. Gonzalo Fanjul. Càritas Espanyola acaba de presentar un informe en el qual es detallen les seves propostes per a la campanya electoral que ja ha començat. Es tracta d’un treball de més de 80 pàgines on es descriuen els reptes de la pobresa i l’exclusió social, així com les polítiques de cooperació i el paper que les institucions públiques i privades poden jugar en tot això.

El document té una importància doble: en primer lloc, es tracta d’una organització amb una perspectiva única dels problemes als quals s’enfronta. Amb més de 60.000 voluntaris i una xarxa de centres i parròquies que cobreixen tot el territori estatal i uns quants països en desenvolupament, Càritas treballa literalment en la trinxera d’un esforç contra la pobresa en el qual el Govern i altres administracions públiques estan de retirada. Per si això fos poca cosa, l’anàlisi, està recolzada per l’equip d’investigadors acadèmics que conforma la Fundación Foessa, possiblement el laboratori d’idees amb més prestigi en aquest camp (on, per cert, resulta sorprenent l’absència de més think tanks i de més investigacions polítiques aplicades).

En segon lloc, i encara que sovint se’ns oblidi, aquesta organització és part essencial de la missió i el missatge de l’Església Catòlica a Espanya. Dit d’una altra manera, quan Càritas proposa incrementar l’esforç en protecció social a través d’una reforma fiscal progressiva, tancar els Centres d’Internament per a Estrangers o sostenir l’esforç en cooperació internacional, és l’Església Catòlica qui ho demana. En un moment en el qual les bones idees són arraconades pels prejudicis ideològics d’un i altre costat (Vegi’s la successió de caricatures en què s’ha convertit el debat sobre el 15M) aquest pas endavant de l’Església constitueix un gest valent i una notícia esplèndida. Mot més quan els seus líders reben una atenció especial pel part del Partit Popular, que com a favorit és el destinatari de facto d’aquest informe.

Explicades de forma breu i didàctica, les propostes del document estan estructurades en sis seccions: protecció social i serveis socials; accés a un habitatge digne; ocupació; migració; cooperació per al desenvolupament; i finançament i enfortiment del tercer sector. En cada un d’aquestes temes les alarmes fa mesos que estan donant senyal. Càritas mateixa no s’ha cansat d’avisar de l’augment en el  nombre de desnonaments, de les dificultats de les famílies immigrants en situació irregular o del fenomen creixent de “treballadors pobres”. Durant les properes setmanes aquest bloc té intenció d’abordar en profunditat els principals reptes en aquests àmbits, contrastant les reclamacions d’experts i organitzacions socials amb el contingut dels diferents programes electorals. Les propostes de Càritas seran sense dubte un dels nostres referents.

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2011/09/iglesia-pobreza-y-elecciones-generales.html#more

 

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.