Any Europeu contra la Pobresa: l’acció s’ajorna fins al 2020

Veus. Arrels Fundació L’any 2010, Any Europeu de Lluita contra la Pobresa, era una data clau per reduir l’exclusió a la UE però la insuficiència de polítiques i la retallada en despesa social per la crisi econòmica no han propiciat gaires avenços. La fita es trasllada ara al 2020. La idea és reduir en 20 milions en nombre de pobres a la UE; sobre la taula ja hi ha propostes.

L’any 2000, els Estats europeus van acordar lluitar plegats contra l’exclusió social a la Unió Europea i van incloure aquests objectius en el text del Tractat de Lisboa. Els governs es proposaven fer avenços importants contra l’exclusió abans de l’any 2010, coincidint amb la celebració de l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió.

El 2010 ha passat i l’objectiu de reduir la pobresa no s’ha assolit. L’any europeu, però, ha servit per revifar la qüestió i potenciar nous acords i mesures, com l’Estratègia 2020 i la Plataforma Europea contra la Pobresa i l’Exclusió Social. Entre els cinc objectius que planteja l’Estratègia 2020 destaca un: reduir en 20 milions el nombre de persones que viuen en pobresa a la UE. En l’actualitat, 80 milions de ciutadans europeus pateixen exclusió, entre ells 20 milions de nens i nenes i el 8% de la població activa.

Precisament per pal·liar la situació s’ha creat la Plataforma Europea contra la Pobresa i l’Exclusió Social, que ofereix una visió multisectorial i parla de millorar l’accés al mercat laboral, la protecció social, l’habitatge i serveis com l’educació i la sanitat per lluitar realment contra la pobresa. Aquestes són algunes de les idees clau de la plataforma:

  • Per evitar la pobresa cal accedir a una feina però aquesta ha de ser de qualitat. A més, cal tenir en compte la necessitat de noves habilitats per accedir a noves feines.
  • Els diners per fer front a l’exclusió a la UE han de sortir de la combinació d’instruments com els Fons Socials Europeus –amb una visió social- i el Fons FEDER –amb una visió regional.
  • Cal millorar la coordinació entre els Estats membres i promoure aliances amb altres actors, com el sector de l’economia social i les entitats del tercer sector.

“Una de les lliçons importants de l’Any Europeu 2010 és que la participació ciutadana és crucial per assegurar que l’objectiu d’inclusió social entra com a prioritat a l’agenda política de la UE. Una segona lliçó és que la Unió Europea pot iniciar models i pràctiques de govern nous que arrelin en realitats nacionals i locals”, afirmen des de la Comissió Europea.

Des de la plataforma EAPN apunten que, després de l’Any Europeu contra la Pobresa, “gairebé no s’ha iniciat la renovada lluita contra la pobresa” i insten els Estats a no aplicar més mesures en nom de la reducció del dèficit públic i “a expenses de les persones en situació de pobresa”. “Per tenir èxit, els governs necessitaran l’ajuda de tots els agents involucrats i el suport de la majoria de la ciutadania”, i hauran de garantir la continuació dels plans locals i nacional d’inclusió social i utilitzar els indicadors adequats per saber, de manera transparent, si s’avança o no en la lluita contra la pobresa.

Els cinc reptes de l’Estratègia 2020:

Previsió per al 2020. El 75% de les persones entre 20 i 64 anys tindran feina.

Situació actual. A nivell europeu la xifra és del 69,1%; a Espanya és el 63,7%.

Previsió per al 2020. Invertir el 3% del pressupost en recerca, desenvolupament i innovació.

Situació actual. A la UE el percentatge és del 2,01% i de l’1,38% a l’Estat espanyol.

Previsió per al 2020. El 20% de l’energia utilitzada serà renovable i s’augmentarà en un 20% l’eficiència energètica.

Situació actual. L’energia renovable a la UE significa el 10,3% del total, i a Espanya el 10,7%.

Previsió per al 2020. Reduir el 14,4% actual d’abandonament escolar al 10% abans de l’any 2020.

Previsió per al 2020. Reduir en 20 milions el nombre de persones en situació de pobresa a la UE.

Situació actual. Si no hi haguessin ajuts públics, la taxa de pobresa a Europa augmentaria del 16,3% actual al 23,1% (a Espanya el 19,5% actual pujaria fins al 23,4%). S’haurà d’estar atent també al 9% de la gent que té casa i una feina precària, inestable i temporal; i al 8% de la població europea que, malgrat tenir una feina, no pot pagar les factures, comprar aliments ni fer front a imprevistos (a alguns països de l’est com Bulgària, aquesta situació es dóna al 42% de les llars).

Més informació:

Plataforma Europea contra la Pobresa i l’Exclusió Social

Valoració del Consell de la UE sobre l’Any Europeu contra la Pobresa (en anglès)

Declaració d’EAPN sobre l’Any Europeu contra la Pobresa

Indicadors de l’Eurostat sobre la situació actual i la previsió per al 2020 per assolir l’Estratègia 2020.

2010_contra_pobreza

http://www.combonianos.com/portalaguiluchos/detalleNoticia.php?id=182
Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.