La reducció de la pobresa a la UE haurà d’esperar

VeusArrels Fundació (Barcelona). Va començar amb diverses propostes per lluitar contra l’exclusió social i el sensellarisme però, sis mesos després, la presidència espanyola de la UE ha acabat sense gaire concreció. Tot i això, els 27 han posat un gran repte sobre la taula: reduir en 20 milions el nombre de persones en situació de pobresa a la UE per al 2020.

La presidència espanyola de la Unió Europea (UE) va començar amb impuls al gener del 2010: coincidia amb la celebració de l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió i sobre la taula hi havia vàries propostes, com l’aposta per polítiques d’habitatge per acabar amb el sensellarisme i a favor de la implementació de polítiques integrals per oferir serveis socials de qualitat.

Al febrer, el Consell Europeu advertia que el 38% de les persones empobrides a la UE havien d’invertir el 40% dels seus ingressos per pagar l’habitatge i parlava de la necessitat de comptar amb estratègies regionals, nacionals i locals, a més de polítiques coordinades i integrals. Fins i tot es va parlar de la possibilitat de modificar els fons estructurals FEDER per dedicar més recursos econòmics per a l’habitatge per a persones sense llar.

Totes aquestes propostes s’havien de seguir debatent el mes de juny, però no ha estat així. El Consell Europeu es va reunir però va parlar de passada sobre el tema, amb un únic paràgraf que insta a la integració social “mitjançant la reducció de la pobresa, intentant que almenys 20 milions de persones deixin d’estar exposades al risc de pobresa i exclusió”.

El repte de reduir en 20 milions el nombre de persones en situació de pobresa s’inclou en l’anomenada estratègia Europa 2020, que planteja reformes estructurals per fomentar l’ocupació, millorar la recerca i la innovació, assolir els compromisos en matèria de canvi climàtic i millorar els nivells d’educació i d’integració social i contra la pobresa. Els termes que s’utilitzen al document de conclusions del Consell Europeu són genèrics i la paraula sensellarisme no surt enlloc.

Augmenta la realitat de la pobresa a Europa

Les últimes dades de la UE parlen de 79 milions de persones en situació de pobresa a la UE. Una de cada sis persones a Europa té problemes per pagar les factures habituals o comprar aliments i el 28% podria tenir problemes per pagar el seu habitatge durant el proper any, segons l’últim Eurobaròmetre.

En aquest sentit, tres quartes parts de la població tenen la sensació que al seu país ha augmentat l’índex de pobresa i el 60% dels enquestats opina que l’exclusió ha augmentat arreu de la UE.

El 2015 i el 2020 no queden lluny

La Unió Europea té sobre la taula dos importants reptes a assolir els pròxims anys: per al 2015 té com a fita acabar amb el sensellarisme i que ningú a la UE dormi al carrer; de cara al 2020 vol que 20 milions de persones deixin de viure en situació de pobresa. L’objectiu d’acabar amb la pobresa, de fet, s’havia d’haver complert aquest 2010 però la data es va ajornar per manca de resultats.

Durant els pròxims sis mesos, Bèlgica serà qui haurà de liderar la UE. El govern d’aquest país ja ha dit que durant la seva presidència se centrarà en l’aplicació del Tractat de Lisboa, que pretén simplificar la presa de decisions a la UE.

En aquests sis mesos, però, també haurà d’impulsar la Conferència  Europea de Consensus sobre Persones sense Llar, que al desembre aplegarà administracions, persones sense llar, entitats i agents de l’habitatge social. I, com a mínim, hauria de començar a posar les bases perquè al 2020 el nombre de persones empobrides a la UE hagi disminuït en 20 milions. En aquest context, des d’Arrels continuem instant a aplicar mesures que es fixin en les persones en major situació de vulnerabilitat.

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.