Contra qui caldria posar la demanda?

Jesús Renau. Primer va ser un rumor. Finalment ha sortit als mitjans de comunicació. Han retirat la darrera edició del llibre “Jesús” de J.A. Pagola de les llibreries. Uns 230 capellans de la diòcesi de Sant Sebastià han escrit una carta col·lectiva de protesta.

Si aquest grup de preveres o qualsevol creient  catòlic adult en plenes facultats mentals volgués interposar una demanda contra aquesta decisió en un tribunal eclesiàstic, pregunto:  contra qui  hauria de fer-ho?

Diu l’article 1502 del codi de dret canònic: “Qui vol demandar algú  ha de presentar al jutge competent un escrit de demanda, on s’ indiqui l’objecte de la controvèrsia i hi sol·liciti la intervenció del jutge”. En aquest cas qui és aquest algú ?

Contra qui caldria fer la denúncia?

Ningú sap, almenys de moment, qui ha donat aquesta ordre de retirar un llibre que porta el nihil obstat de l’anterior  bisbe de Sant Sebastià que està en comunió plena amb l’Església.

Com és possible que l’editorial hagi de retirar els llibres? Ho fa per iniciativa pròpia o s’ha vist forçada a fer-ho?  Si ho fa per decisió pròpia, ha d’explicar a l’opinió pública les raons:  econòmiques?,  la por?,  publicitat? …. Què se sàpiga, de moment no hi ha explicacions per part de l’editorial ni de la distribuïdora.

Possiblement, doncs, l’editorial obeeix ordres de dalt. De qui, si us plau? D’una congregació romana?, d’una comissió de la fe de la conferència episcopal espanyola?  D’un cardenal, o bisbe o representant amb facultats de fer-ho?

Contra qui caldria posar la denúncia? No ens enganyem, no es tracta d’una denúncia civil, sinó dels mateixos tribunals de l’Església, que jutgen en conformitat amb el dret canònic, i admeten apel·lacions. Denunciar segons dret és una actuació legítima i honesta.

Hi ha algú potser que tira la pedra i amaga la mà. Serien els que s’amaguen darrera anònims per criticar a tots els que no pensen com ells. Aquests són els que actualment estan dividint l’Església, estan trencant el Cos de Crist.

Si us plau, doneu el vostre nom, …el personal o l’institucional, tenim a dret a saber-ho. No guardem cap mena de rancúnia. Volem defensar la justícia que brolla de la fe, en el si mateix de la nostra Església.

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.