L’impacte socioeconòmic i ecològic de les empreses transnacionals a l’Àfrica

Cristianisme i Justícia / Justícia i Pau. El proper dilluns 5 d’octubre, a les 19h, tindrà lloc a l’Auditori del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia una conferència sobre el paper de les empreses transnacionals a l’Àfrica Subsahariana. Us convidem a poder escoltar la veu de dues persones que han treballat el tema des de prop. Mbuyi Kabunda, professor de la Universitat Autònoma de Madrid, i d’origen congolès, així com Eulàlia Reguant, investigadora de Justícia i Pau, analitzaran alguns dels dilemes al voltant d’aquest assumpte.

Acte:

L’impacte socioeconòmic i ecològic de les empreses transnacionals a l’Àfrica

DILLUNS, 5 D’OCTUBRE DE 2009.  AUDITORI DEL CENTRE D’ESTUDIS CRISTIANISME I JUSTÍCIA. Veure mapa.

Després de la descolonització, les economies africanes han depès, a banda, les seves produccions agrícoles, sobretot, de l’explotació d’alguns dels recursos
naturals com diamants, or, coure, urani, coltan, i altres, que a més a més, han estat controlats per empreses transnacionals. El cas paradigmàtic és el de la República Democràtica del Congo. Quins impactes tenen les actuacions de les empreses transnacionals en aquests països? Quins mecanismes existeixen per denunciar els abusos?

Ponents:
Mbuyi Kabunda, Membre del Grup d’estudis Africans (GEA) de la Universitat Autònoma de Madrid
Eulàlia Reguant, Investigadora de Justícia i Pau.

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.