Capellans obrers

Isidre Ferreté. “Curas obreros, 45 años de testimonio 1963-2008”, és un llibre publicat per l’editorial Herder que recull el testimoni de 28 capellans obrers de l’estat espanyol, entre els que es troben tres jesuïtes: R. Pampols, I Ferreté i A. Guerrero, d’Aragó. Amb pròleg de Pedro Carasa, historiador, i epíleg de Julio Lois.

La presentació a Barcelona va tenir lloc el dijous 7 de maig, al saló d’actes del Centre Cristianisme i Justícia. Va introduir l’acte Isidre Ferreté, capellà jesuïta obrer. Van intervenir R. Herder, editor, manifestant les motivacions profundes per editar el llibre; Alvaro Garcia Trabanca, fundador de la JOC i la USO a Sabadell, veterà sindicalista i militant cristià de Torre Romeu (Sabadell) i amic de molts capellans obrers; Pepe Rodado, obrer, esdevingut capellà a través de l’ESMO (règim d’estudis especial per obrers que volien ser sacerdots), membre del col·lectiu de Capellans Obrers, i actual Delegat de Pastoral Obrera de la diòcesi de Barcelona; Jaume Botey, que va presentar l’espiritualitat dels Capellans Obrers reflectida en els documents de les trobades anuals del col·lectiu de “Capellans Obrers dels Països Catalans” al llarg de més de 28 anys, i José I. González Faus, que va presentar l’impacte teològic i eclesiològic de l’existència dels Capellans Obrers com a vivència radical del misteri de l’Encarnació i com a imatge d’un estil de Ministeri presbiteral no clerical.

Aquest llibre s’afegeix a la llarga bibliografia sobre els capellans obrers on podem trobar l’històric “Mis cinco años de obispo obrero”, de Monsenyor Ancel (Estela, 1963), “Capellans obrers. Entre l’església i el regne”, quadern nº 17 de CiJ (1987), i darrerament “Los curas obreros en España”, de Julio Pérez Pinillos (Nueva Utopia, 2004), ”Los curas obreros, su compromiso y su espíritu”, de Esteban Tabares (Nueva Utopia, 2005), i “De la misa al tajo” Xavier Corrales (Universitat de València 2008).

Per continuar fent possible la nostra tasca de reflexió, necessitem el teu recolzament.