El repte de construir una europa política democràtica

El repte de construir una europa política democràtica

Mª Dolors Oller. Els mesos van passant i la situació de precarietat que viuen moltes famílies ha anat en augment. Immersos en aquesta gran crisi sistèmica, no veiem encara el final del túnel. Aquest 2012 han aparegut normatives i s’han signat una sèrie de Tractats intergovernamentals tendents a crear instruments d’estabilització financera i a garantir l’estabilitat pressupostaria, i es torna a parlar altra vegada de proposar nous mecanismes per tal d’orientar les politiques financeres i pressupostaries dels estats membres de la UE i de prendre mesures com ara la necessitat d’establir les bases perquè el Banc Central Europeu actuï com una mena de reserva federal. Creixen les veus que reclamen una unió política més gran a Europa perquè si una cosa ha posat de manifest aquesta crisi és que no es pot tenir una moneda única sense instruments politics que la sostinguin. La unió política esdevé així una urgència i és hora d’abordar-la. (más…)