Comunicat de Justícia i Pau i del Grup de Juristes Roda Ventura en relació al deteriorament de la política de reinserció a les presons catalanes

Comunicat de Justícia i Pau i del Grup de Juristes Roda Ventura en relació al deteriorament de la política de reinserció a les presons catalanes

Veus. Justícia i Pau i el Grup de Juristes Roda Ventura volem expressar la nostra preocupació davant la situació que viuen actualment les persones internades a les presons de Catalunya.

Constatem que la política de reducció del dèficit públic que impulsen la Unió Europea, el govern espanyol i el govern català, està produint, de fet, que siguin els col·lectius més vulnerables de la nostra societat els qui pateixin les seves principals conseqüències, i estiguin vivint un procés de degradació de les seves condicions de vida, ja de per si precàries, i que s’agreugen dia a dia.

Entre aquests col·lectius, hi ha sens dubte, el de les persones empresonades. Aquest col·lectiu viu tradicionalment en la marginació i l’oblit per part del conjunt de la societat, que en general veu bé que se l’aïlli de la vida social. No hem d’oblidar, però, que la principal funció de les presons, a més de la de complir les penes imposades pels tribunals, és la de la seva reinserció social, després d’haver complert les condemnes, i que, per damunt de tot, són subjectes de drets com qualsevol altra persona.

La política de retallades de despesa que porta a terme el govern català està tenint conseqüències en la vida de les persones empresonades:

– L’abrupta supressió de les subvencions a les entitats socials dedicades precisament a la reinserció ha deixat sense efecte o han dificultat molts programes (educatius, residencials, sanitaris, culturals, de lleure, d’atenció religiosa… ) que aquestes duien a terme amb aquest objectiu.

– La reducció del 15 % de la jornada laboral i de sou del personal interí de tractament     (tot i que inicialment s’havia anunciat que no afectaria el personal de justícia) està provocant un alentiment en els programes encaminats precisament a la seva reinserció, i un retard en els permisos, fets que augmenten el neguit i la frustració per part dels interns.

– La supressió dels acords entre Justícia i la UNED per tal d’impulsar els estudis universitaris a les presons deixa sense aquest instrument de formació i de millora personal a una part important de les persones empresonades.

– Altres mesures relacionades amb l’alimentació dels interns, anunciades recentment.

Totes aquestes mesures van en detriment d’unes persones que, majoritàriament, tenen una salut precària i procedeixen d’entorns familiars i socials desestructurats, i que necessiten totes elles reforçar els programes de suport, rehabilitació i reinserció.

Per tot això, fem una crida al Govern de la Generalitat per tal que es recondueixi la situació a les presons i es prenguin les mesures necessàries per prioritzar de nou les polítiques de rehabilitació i de reinserció de les persones empresonades.

Justícia i Pau

Grup de Juristes Roda Ventura
Barcelona, 18 juliol de 2012

Imatge extreta de: setmanaridirecta.info
Para continuar haciendo posible nuestra labor de reflexión, necesitamos tu apoyo.