Què són els CIEs i què hi està passant – Qué son los CIEs y que está pasando

Vídeos. En aquest vídeo es reprodueix l’acte sobre els CIEs organitzat per la Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants el passat 24 de gener. En este vídeo se reproduce el acto sobre los CIEs organizado por la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes el pasado 24 de enero. [Importante: es necesario activar los subtítulos en el vídeo youtube]

Para continuar haciendo posible nuestra labor de reflexión, necesitamos tu apoyo.