Curs d'Anàlisi de la realitat social!

Curs d’Anàlisi de la realitat social!

Programació CiJ 10-11. Curs d’anàlisi de la realitat social. Aquest curs pretén oferir una radiografia de les principals qüestions relacionades amb la política, la societat, l’economia i la nostre cultura postmoderna. Una radiografia dinàmica i participativa, que englobi i s’interrogui sobre els esdeveniments dels darrers anys que configuren un món divers i molt complex.

Aquest curs està dirigit a joves profesionals, responsables de pastoral, membres d’ONG, moviments socials o partits polítics, monitors d’educació en el lleure…

Sessions en dissabtes, de 10h a 14h. Màxim 20-25 persones. Tots els candidats haruan de respondre un qüestionari previ a l’acceptació del curs.

Matrícula ordinària: 120€ / Estudiants: 80€

No es deixarà d’admetre a ningú per motius econòmics. Limit d’inscripció: primera setmana d’octubre. Certificat d’assistencia.

analisi_realitat

Para continuar haciendo posible nuestra labor de reflexión, necesitamos tu apoyo.