Contra la crisi global: Solidaritat global = Pobresa Zero

Contra la crisi global: Solidaritat global = Pobresa Zero

Veus. 17 d’octubre de 2009: Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa. Rebel·la’t contra la pobresa. 1.020 milions de persones estan passant gana el 2009, arreu del món i també a Catalunya. Aquest 17 d’octubre, les ONG i les entitats socials que treballem amb els més vulnerables, volem fer un crida a les forces polítiques, les administracions públiques, els mitjans de comunicació i a la ciutadania de Catalunya perquè ens rebel·lem contra la pobresa i les seves causes estructurals i exigim un canvi de rumb col·lectiu per garantir una vida digna per a tothom, fonamentada en el compliment dels drets humans, econòmics, socials i culturals a tot el món.

L’actual crisi econòmica està afectant principalment el sectors més vulnerables, a  Catalunya i arreu. Les demandes per garantir allò més bàsic i necessari creixen dia a dia. Per això, avui la lluita contra la pobresa i l’exclusió social ha d’esdevenir una prioritat en les polítiques públiques i també per al conjunt de la societat. Primer, perquè és de justícia i, segon, perquè és també necessari en termes de cohesió social.

Aquesta crisi és només una de les manifestacions de la crisi social, política i mediambiental que patim des de fa dues dècades i que genera cada vegada més exclusió social i més pobresa, tal com denunciem des de fa anys. Una crisi que és resultat d’un sistema que privilegia els més rics i algunes elits transnacionals per sobre dels drets de la majoria de la població mundial, com demostren els 120.000 milions de dòlars destinats a l’ajut al desenvolupament l’any passat, després de moltes cimeres i promeses, versus els 8.400.000 milions (8,4 bilions) destinats a ajudar els bancs el mateix any passat, una xifra 70 vegades superior.

A Catalunya veiem amb preocupació com s’estan posant en perill els acords aprovats pel Parlament de Catalunya per millorar tant la despesa social com el nostre ajut als països més pobres; com s’alimenten sovint discursos insolidaris sense tenir en compte les greus conseqüències per a la cohesió social, a mig i llarg termini, i com correm el risc d’acabar pagant el deute dels especuladors per la via de la contenció de la despesa pública, la flexibilització del mercat laboral o el retall dels drets dels immigrants.

La lluita contra aquesta crisi ha de ser una lluita contra les desigualtats, sigui on sigui que es manifestin. Les polítiques socials al nostre país i les polítiques de cooperació internacional constitueixen mecanismes de redistribució de la riquesa que han de convergir per no perdre de vista l’horitzó d’un món més just. Per aquesta raó, amb motiu del Dia Internacional de Lluita contra la Pobresa:

* Demanem al nostre govern una aposta real, i no retòrica, per posar les persones al centre de les polítiques dissenyant uns pressupostos amb un clar accent social per al 2010, en el marc de la Presidència espanyola de la UE i de l’Any europeu de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

* Demanem que, per via d’urgència, s’aprovi un Pla d’inclusió social amb recursos extraordinaris, i que es garanteixin els recursos necessaris per desplegar adequadament les lleis de la dependència i de serveis socials.

* Demanem que s’acompleixi el mandat legal d’assolir en el 2010 el 0’7% dels ingressos propis incondicionats de la Generalitat per a la cooperació al desenvolupament.

* Demanem l’impuls de polítiques econòmiques capdavanteres que apostin per canvis en l’arquitectura financera i comercial internacional i per la universalització dels sistemes de protecció social, en la línia d’allò acordat al G-192, la Conferència de Nacions Unides sobre la crisi del juny d’aquest any.

Des del nostre compromís quotidià amb les víctimes d’aquesta crisi llargament anunciada, les organitzacions socials catalanes renovem el nostre compromís amb els qui més ho necessiten, i demanem al govern català mesures de suport que ens permetin continuar realitzant la nostra tasca i millorant els estàndards de qualitat humana i professional. D’altra banda, com a espai públic que som, ens reivindiquem com a legítim interlocutor del govern i dels poders públics, i demanem amb urgència l’acompliment dels compromisos adoptats pels parlaments i governs català i espanyol per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, per tal de fer possible una vida digna per a tots els éssers humans.

Entitats convocants: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Federació Catalana d’ONG per als Drets Humans, Federació Catalana d’ONG per la Pau, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides.

Per a adhesions: fcongd@fcongd.org

ADHESIONS:

– Coordinadora d’ONG pel Desenvolupament, la defensa dels Drets Humans i la Pau de Tarragona.

– Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.

– Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Tarragona.

– Fundació Pau i Solidaritat CCOO Catalunya.

– Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

– Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món.

– UGT de Catalunya.

Crida a la concentració-acció a Barcelona

Diumenge 18 d’octubre, a les 12 hores, Plaça Sant Jaume

“Contra la crisi global, Solidaritat global” = Pobresa Zero!

Para continuar haciendo posible nuestra labor de reflexión, necesitamos tu apoyo.