Per un ordre mundial més just

Per un ordre mundial més just

Cristianisme i Justícia / Justícia i Pau. Com a continuació del seminari organitzat durant el curs passat, oferim noves sessions per aprofundir sobre els principis i criteris que l’Església i els cristians proposen per organitzar de forma més justa la convivència humana. En aquest sentit, s’acaba de publicar recentment l’encíclica Caritat en la veritat, de Benet XVI, que representa un punt de referència ineludible dins d’aquest pensament. (más…)